Logo MOK Łazy

Dział wokalny

Dział wokalny "Studia Edukacji Muzycznej" Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach to dział w którym proponujemy indywidualne zajęcia nauki śpiewu. Ich uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności wokalne pod bacznyym okiem instruktora. Zajęcia przeznaczone są dla osób od 10 roku żcycia i przeznaczone są zarówno dla początkujących jak i mających styczność z śpiewem.

Zajęcia obejmują m.in. emisję głosu, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia dotyczące artykulacji i dynamiki, kształcenie poprawnej intonacji, zapoznanie z prawidłową postawą podczas śpiewu, różnorodność środków wykonawczych i możliwości ich zastosowania, opracowanie materiału wokalnego pod kątem imprez i uroczystości organizowanych przez MOK w Łazach a także wydarzeń muzycznych wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Instruktor - Weronika Skalska - tel. 501 455 141, kultura@moklazy.pl  

 

Zajęcia wokalne