Logo MOK Łazy
Powróć do: O Nas

Kulturniak

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach jest niekomercyjną, samorządową instytucją kultury. Podstawowym zadaniem, które realizuje jest upowszechnianie i promocja kultury oraz szeroko rozumiana edukacja artystyczna. MOK w Łazach organizuje wiele wydarzeń kulturalnych zarówno o znaczeniu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim, pozyskuje środki finansowe na różnego rodzaju projekty edukacyjne i infrastrukturalne, wspiera lokalnych twórców kultury. Każdego roku łazowska instytucja kultury wzbogaca kalendarium wydarzeń o nowe ciekawe propozycje artystyczne chcąc tym samym zachęcić do udziału w życiu kulturalnym jak największą ilość mieszkańców. Cieszymy się dobrym wizerunkiem i dobrą opinią zarówno w środowisku lokalnym jak i poza granicami Łaz. Cechuje nas profesjonalizm i rzetelność w realizacji każdego przedsięwzięcia kulturalnego.

Tym samym pragniemy zaprosić Państwa do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie lokalnej kultury. Jesteśmy otwarci na partnerstwo strategiczne, jak również współpracę w ramach pojedynczych projektów. Szeroki wachlarz naszych działań (koncerty, przeglądy, wystawy, wydarzenia kulturalne, działalność edukacyjna) pozwala na podjęcie współpracy w każdym z tych obszarów i na znalezienie wspólnego mianownika między biznesem a kulturą. Duże zainteresowanie publiczności i mediów naszymi projektami, otwiera atrakcyjne perspektywy promocyjne dla naszych partnerów. Bez wątpienia zaangażowanie w nasze przedsięwzięcia, pozwoli Państwa Firmie skutecznie budować wizerunek marki odpowiedzialnej społecznie, wspierającej prestiżowe i nowatorskie projekty w obszarze kultury.

Dzięki dotychczasowej współpracy z firmami, instytucjami, organizacjami czy też osobami prywatnymi udało nam się zrealizować wiele zadań zarówno tych w strefie kulturalnej i artystycznej a także inicjatyw mających na celu podniesienie jakości usług oferowanych przez ośrodek. Od wielu lat podmioty te nagradzane są corocznie  wyróżnieniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, noszącym nazwę "KULTURNIAK".  

 Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszym ośrodkiem prosimy o kontakt  -  tel. 790-803-444, kultura@moklazy.pl.

 Liczymy, że za Państwa pomocą jako lokalnych mecenasów kultury, pełna realizacja planów Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach będzie łatwiejsza do wykonania.