Logo MOK Łazy
Powróć do: Dział instrumentalny

Skrzypce

Skrzypce są coraz częściej wykorzystywane w różnych gatunkach muzycznych. Ich wyjątkowy dźwięk słyszymy w utworach klasycznych jak i w nowoczesnej muzyce. Tym samym coraz więcej ludzi decyduje się na rozpoczęcie przygody z tym instrumentem.

Nasze zajęcia prowadzone są przez zawodowego muzyka, posiadającego bogate doświadczenie w pracy nauczyciela gry na skrzypcach. Gra na skrzypcach to idealny sposób na rozwój wyobraźni i słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu, dynamiki, tempa. W zajęciach mogą uczestniczyć już najmłodsze dzieci od 6 roku życia.

Zajęcia obejmują m.in.:

- pracę z repertuarem dostosowanym do indywidualnych umiejętności i gustów ucznia,
- rozwój indywidualny, doskonalenie techniki oraz nabywanie biegłości w grze na instrumencie.

Instruktor - Marta Gębala - tel. 790 803 444, kultura@moklazy.pl  

 

Pokaz gry na skrzypcach