Logo MOK Łazy

Wpłaty za zajęcia

 

Numer konta: BS Wolbrom      12  8450 0005 0070 0700 1166 0023
 
Odbiorca:   Miejski Ośrodek Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5, 42– 450 Łazy
 
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajeć, okres za jaki dokonywana jest opłata