Logo MOK Łazy
Powróć do: Zajęcia MOK

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne w MOK w Łazach od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Zajęcia mają na celu wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu, ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy,  rozwój ekspresji i umiejętności artystycznych oraz zdolność do działania i osiągania celu oraz wyrabianie poczucia ładu, porządku i estetyki. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze dzieci, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie.

Instruktor Iwona Kłosek - Karwat - tel. 606 379 968, plastyka@moklazy.pl

 

Zajęcia plastyczne